Rádióforgalom

CQ WW hírek
Featured

CQ WW hírek

A CQ-Magazin „visszakozik”?

 A világ rádióamatőr közönségét igencsak megosztó döntést hozott tavaly a CQ-Magazin az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Jelesül elítélte az orosz/fehérorosz beavatkozást és inváziót, elítéli a két országot és szankcionálja a két ország rádióamatőr sportolóit. Megtiltotta nekik a Magazin által rendezett/rendezendő rádióforgalmi versenyeken az indulást. Mindezt úgy, hogy (mivel a verseny összeköttetések létesítését senkinek sem tudják megtiltani), hogy az ororsz/fehérorosz állomásokkal létesített összeköttetéseket nulla ponttal „jutalmazzák” és a két ország állomásait nem értékelik és rangsorolják a CQ versenyein: a tavaszi CQ WW WPX és az öszi CQ WW DX verseny RTTY, SSB és CW fordulóin.

 A döntés kapott „hideget-meleget” pro és kontra…. mígnem az ellenzők és a támogatók tárgyalásokon ütköztették véleményeiket és a versenyszellem és a versenyek ázsiójának megőrzése érdekében előremutató kompromisszumos megoldás született.

Az új álláspont olyan későn (aug. 31-én) jött létre, hogy már nem tudták az előző döntés közlését a Magazin szeptemberi számából törölni, vagy felülírni. Így a nyomtatott újságban az immár érvényét veszített állásfoglalás (szabályok) jelentek meg.

 Az új szabályok – amelyek felülírják a korábbi döntést - szerint az orosz és fehérorosz versenyzők indulhatnak a versenyeken, a velük létesített összeköttetések a régi szabályok szerint pontozódnak mindkét állomás számára. Az orosz és fehérorosz állomásokat is kiértékelik, rangsorolják, eredményeiket közlik, ugyanakkor, amennyiben valamely kategóriában orosz, vagy fehérorosz állomás nyerne plakettel jutalmazandó helyezést (1-3. hely), azokat nem kapják meg. A plaketteket automatikusan a sorban rendre következő nem orosz/fehérorosz állomások kapják. A két ország indulói nem tölthetik le a versenyben elért helyezésüket bizonyító online okleveleket sem.

 A határozat végén azért vastagon politizálnak ismét… (lásd a nyersfordítás 4. és 5. pontjait lentebb.)

Megjegyzem ez teljességgel ellentétes az IARU 2022. február 28-ai határozati álláspontjával:

„In response to recent world events, the International Amateur Radio Union has issued the following statement:

IARU is an apolitical organization focused on promoting and defending amateur radio and the amateur radio services. The amateur radio service is about self-instruction in communications and friendship between people.”

https://www.iaru-r1.org/

Nyers fordítás:

1) Hatályos a 2022. szeptember 24-25-én esedékes CQ WW RTTY DX versenytől. Érvényes minden további CQ versenyre nézve. Újra elfogadjuk az orosz/belorusz naplóbejegyzéseket normál naplóként, közzétesszük azok pontszámait és jóváírjuk a QSO-kat/pontokat/szorzókat minden kapcsolódó LOG-bejegyzést

2) Az egyébként jogosult orosz/belorusz állomások azonban nem kapnak plakettet. Abban az esetben, ha ezen állomások valamelyike ​​az adott kategóriában a legnagyobb pontszámot éri el, az emlékplakettet az adott kategóriában a legjobb pontszámot elért nem orosz/belorusz kérelmező kapja.

 3) Az orosz/belorusz indulók nem kapnak online tanúsítványt sem résztvevőként, sem rangsorolás alapján.

 4) A CQ Keresi azokat a partnereket, akikkel humanitárius programot kezdeményezhet Ukrajna népének támogatására. Ez a kezdeményezés vagy a jelenlegi tevékenységek sorába illik majd, vagy teljesen új lesz.  A program részleteit a kidolgozásuk után közöljük.

 5) Ennek a szabályzatnak a részletei jövőbeni felülvizsgálat tárgyát képezik, amint azt a fejlemények esetleg indokolják.

Forrás: angol nyelven, lementés 2022. 11. 08. 20:43

https://cqnewsroom.blogspot.com/

 

HA5LN